Tere.

1. Aitan esitada Eestis avalduse täitemenetluse lõpetamiseks nõude täitmise aegumise tõttu.

1.1. Juhul, kui Teil on vastav õiguslik olukord, ehk täitedokumendist tulenev nõude täitmine on aegunud.

1.1.1. Esimese asjana oleks hea näha täitedokumenti, ehk dokumenti millest tuleneb nõue, mida Kohtutäitur täidab.

...

 1.2. Siin tuleks arvestada ka järgmist:

Kas Eestis väljaantud täitedokumendist tulenev täitemenetluse puhul Soomes (ulosotto) - rakendub Eesti vastav aegumise tähtaeg 10 aastat või Soome vastav aegumise tähtaeg 15 aastat:)?   

See on hea küsimus:).      

NB! Hetkel on selge see, et Eestis tuleks kõik aegumise toimingud täitemenetluses, ära teha nii aegsasti kui võimalik, sest siis kui samast Eesti täitedokumendist tulenev asi on juba Soomes täitemenetluses, võib juba väga raske olla midagi teha ...

...

 

2. Olen hetkel (18.10.2021. a kl 17:15) seisukohal, et

 

1) täitedokumendist tulenevad rahaliste nõuete,

mis on täitedokumendi jõustumisega,

sissenõutavaks muutunud

ja

summaarselt nimetatud,

näiteks 3000,00 (kolm tuhat) eurot,

mis on nö tavaline võlanõue

ehk

ei ole kahju õigusvastasest tekitamisest tulenev

ega

kriminaalmenetluse raames tsiviilhagiga esitatud nõue,

täitmise aegumistähtaeg on kümme aastat

(tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahv 157 lg 1 tähenduses - TsÜS § 157 lg 1);

 

2) aga täitedokumendist tulenevate viiviste nõue,

näiteks 0,03% päevas, 

mis ei ole täitedokumendi jõustumisel

sissenõutavaks muutunud

ja summaarselt nimetatud,

täitmise aegumistähtaeg on kolm aastat iga üksiku kohustuse jaoks,

ning 

aegumistähtaeg algab selle kalendriaasta lõppemisest,

kui kohustusele vastav nõue muutub sissenõutavaks

(tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahv 157 lg 4 tähenduses - TsÜS § 157 lg 4);

...

2.1) ehk kui nimetatud summa 3000,00 eurot kohta täitedokument jõustus ja Kohtutäitur hakkas seda täitma,

31.12.2012. a,

siis viivisesumma on seisuga 01.01.2013. a - 31.12.2013. a: 328,5 eurot,

ning selle summa täitmine aegub (muidugi on vaja esitada vastav avaldus),

alates 01.01.2014. a kolme aasta jooksul ehk 31.12.2016. a kl 24:00. 

...

Lugupidamisega

Aare Nahk, juriidiline abimees

NB! Ülalnimetatud tekst ei ole käsitletav õigusabina, vaid on ainult siinkirjutaja poolt käesoleva hetke seisuga kokku kogutud teave (vähemalt osaliselt oletuslik), mida iga Kasutaja kasutab omal vastutusel.

 

FaLang translation system by Faboba